projekty unijne

MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad technologią produkcji lekkich i energooszczędnych kabin windowych w firmie MAP LIFTTECHNIK Marek Bartylla Patrycja Bartylla Spółka Cywilna z siedzibą w Przyworach.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0071/16

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce

Działanie 01.01: Innowacje w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 r. – 30.06.2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 284 130,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 281 600,00 PLN

Celem projektu jest wzrost aktywności badawczo – rozwojowej Spółki poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad technologią produkcji lekkich i energooszczędnych kabin windowych wraz ze zintegrowaną ramą.

Efektem prac przewidzianych zakresem projektu będzie opracowanie założeń technologicznych dla nowych kabin osobowych, budowa prototypu i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych.
Opracowane rozwiązanie pozwoli Spółce wyróżnić się na rynku i odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynkowe klientów zgłaszane przez zainteresowane podmioty.