LCD 3,0Widoczna powierzchnia: 3,0 (50 x 55mm)

Rozdzielczość: alfanumeryczny

Montaż: do grubości płyty czołowej 1,5 ÷ 2mm

Obudowa: wykonana z poliwęglanu

Sterowany: Seryjnie – KW-Bus równoległy 1zN, Binarny, Gray

Zasilanie: 12 / 24V DC

Otwór: 69 x 66mm

Funkcje: gong
Informacje dodatkowe: 3