JEDNOSTKA CENTRALNA DAVID 613 ZRWysoko elastyczne sterowanie windy dla urządzeń linowych oraz hydraulicznych do 64 przystanków. Do wyboru są jedno lub dwu przyciskowe sterowania zbiorcze, ponad 1600 funkcji wejść i wyjść dowolnego zaprogramowania, jak również koncept grupowy do 8 urządzeń. Kompaktowy procesor ze integrowanym zasilaniem oraz pomocniczym źródłem zasilania. Zewnętrzna koncepcja sterowania magistrali do kabiny szybu i sterowania. Energooszczędny zgodnie z VDI 4707. Zgodny z EN81-20. Zgodny z CANOpen.