goliath 90 zew 42A 52AFalownik dla napędów synchronicznych jak i asynchronicznych do zabudowy zewnętrznej z przepustowością mocy od 42A do 52A prądu znamionowego przy 1,7 krotnym współczynniku przeciążenia.

Wszystkie dane elektryczne odpowiadają wersji falownika do zabudowy wewnętrznej. Regulacja następuje „bezstycznikowo”.

Układ sterowania hamulcem następuje za pomocą sterowania hamulcem „Silent”.

Połączenie BUS następuje poprzez DCP-3, Thyssen-Liftbus, KWLiftbus lub w przyszłości CANOpen.

Wszystkie kable (kabel zasilający, kabel silnika, rezystora hamulca, wartości żądanych i przewód sterujący) są zmontowane i włączone w przesyłkę.