GOLIATH-90 WEWNĘTRZNY 42A - 52A

Falownik dla napędów synchronicznych jak i asynchronicznych z przepustowością mocy od 42A do 52A prądu znamionowego. Przy 1,7-krotnym współczynniku przeciążenia. W celu uwolnienia chwytaczy dostępny jest 2,0-krotny prąd znamionowy. Regulacja następuje bez stycznika głównego i bez stycznika silnikowego, tzn. „bezstycznikowo”.

Wejścia monitorowania dla monitorowania elementów hamulca są certyfikowane według normy EN81-20

Zarządzanie energią zgodnie z VDE 4707

Obejmuje opcję połączenia dla jednostki regeneracyjnej.

Obudowa spełnia wartości normy EN 55011 - klasy B. (Odporność na zakłócenia oraz emisję zakłóceń). Filtracja EMC jest zintegrowana z obudową.

Połączenie BUS następuje poprzez DCP-x, Thyssen-Liftbus, KW-Liftbus lub CANOpen.

Przy czasie cyklu wynoszącym 1ms, KW-Liftbus gwarantuje optymalne bezpośredni wjazd.